1/8
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО
ДЗО "ОІПДО" НУХТ

До складу Одеського інституту після-дипломної освіти (ДЗО "ОІПДО" НУХТ) входять дві кафедри: кафедра ринкової економіки та кафедра харчових технологій та інженерії.

Інститут має бібліотеку.

Інститут має гуртожиток.

Залишити відгук можна також у ЧАТі:

 
НОВИНИ  ІНСТИТУТУ

17 червня 2022 року

6 січня 2022 року

1квартал.JPG

Розклади занять на  І квартал року 2022 року

за темами:

20 грудня 2021 року

6 серпня 2021 року

Снимок ЗАПРОШЕННЯ.JPG

4 серпня 2021 року

6 липня 2021 року

21 травня 2021 року

9 квітня 2021 року

1 лютого 2021 року

Увага!!!

Шановні колеги! Доводимо до вашого відома, що у вересні 2020 року інститут видав навчальний посібник для спеціалістів харчових підприємств з питань безпечності та якості продукції та студентів харчових ВНЗ 
«Планування та проведення внутрішніх аудитів систем управління безпечністю та якістю харчових продуктів»

Автор: Стоянова  Людмила Олександрівна,

зав. кафедри харчових технологій та інженерії
ДЗО «Одеський інститут післядипломної освіти» НУХТ, к.т.н

18 січня 2021 року

На  I квартал  2021 р. 
ОПРИЛЮДНЕНО 
ГРАФІК 
проведення курсів підвищення
кваліфікації

(в режиме он-лайн)

Розклади занять на  І  квартал 2021 року

за темами:

План проведення дистанційних навчальних семінарів у
І кварталі 2021 року

Лютий 2021

  1. Актуалізація систем управління безпечністю та якістю харчових продуктів до вимог нових версій стандартів ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015) та ISO 22000:2018  (ДСТУ ISO 22000:2019)

  2. Організація роботи випробувальних лабораторій в сучасних умовах з дотриманням вимог міжнародних і національних нормативно-правових документів

  3. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення ефективного функціонування систем СУЯіБХП і випробувальних лабораторій

  4. Валідація та оцінювання метрологічних характеристик методик вимірювання (дослідження) показників якості та безпечності

Березень 2021

  1. Планування та проведення внутрішніх аудитів  систем управління безпечністю та якістю харчових продуктів

  2. Сучасні інструментальні та експресні методи дослідження показників якості та безпечності питної води та харчових продуктів

  3. Оцінювання результатів вимірювань (досліджень) показників якості та безпечності (похибки, невизначеність, прецизійність, відтворюваність тощо).

Тривалість кожного семінару від 12 до 20 навчальних годин по 2 – 4 навчальних години на день.

Конкретизація дат і розкладу  проведення дистанційних занять буде визначена у січні 2021 року і викладена на сайті інституту.

До уваги керівників харчових підприємств 

     В зв’язку з погіршенням  епідеміологічної ситуації в Україні, інститут не мав змоги у II-му півріччі 2020 року провести стаціонарні курси і семінари, попередньо перенесені з I-го півріччя, з належним обсягом практичних, лабораторних занять, майстер-класів та ін..

   Наразі, колектив інституту проводить підготовчу роботу для створення відповідної технічної бази  та наочних засобів з тим, щоб протягом  I-II півріччя 2021 року проводити повноцінні заняття як у стаціонарному, так і у дистанційному режимі.

    Більш детальна інформація щодо графіку та тематики за-нять буде повідомлена на сайті на початку 2021 року.

В.о.директора інституту                           О.В. МАКСИМЕНКО

До уваги вищого керівництва асоціації Укроліяпром і керівників олійно-добувних і олійно-жирових підприємств!

          Доводимо до Вашого відома що, в зв’язку з несприятливим станом  щодо інфікування коронавірусом і подовженням карантинних заходів у цілому ряді  областей України,  немає можливості зібрати повний кворум лекторів та слухачів і забезпечити безпечні санітарно-епідеміологічні умови проживання та  проведення заходів науково-практичного семінару  для спеціалістів та фахівців олійно-жирових підприємств протягом 2020 року. Вважаємо доцільним перенести термін проведення цього заходу на період, коли в Україні буде досягнута безпечна санітарно-епідеміологічна ситуація. Більш конкретна інформація буде розміщена на сайті інституту та надіслана   керівництву асоціації Укроліяпром і  підприємствам.

З повагою до Вас і вашої діяльності,

в.о.директора інституту                           О.В. МАКСИМЕНКО

July 15, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО прес-реліз СЕМІНАРУ

«Нормативно-правове регулювання діяльності харчових підприємств.

Інноваційні напрями розвитку технологій виробництва  олійно-жирових продуктів»

July 13, 2019

В інституті з  08.07 по 13.07.2019 року проводилося  Короткотермінове підвищення кваліфікації:

«Нормативно-правове регулювання діяльності харчових підприємств. Інноваційні напрями розвитку технологій виробництва олійно-жирових продуктів»

Оприлюднено лист 

               Керівнику олійно-жирового підприємства

Про графік курсів підвищення кваліфікації

з 08 по 13.07.2019 р.

на короткотермінових курсах підвищення кваліфікації   спеціалістів технологічних служб   і виробничих випробувальних лабораторій олійно-жирових підприємств за темою:

«Нормативно-правове регулювання діяльності харчових підприємств.

Інноваційні напрями розвитку технологій виробництва  олійно-жирових продуктів»

June 30, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз курсів підвищення кваліфікації для спеціалістів
підприємств централізованого водопостачання

June 09, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз
Cемінару – тренінгу з аудиту систем менеджменту

May 28, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз курсів підвищення кваліфікації  
мікробіологів харчових підприємств

May 26, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю
«Хіміко-технічний контроль консервного виробництва»

March 28, 2019

ОПРИЛЮДНЕНО  прес-реліз  виїзного навчально-консультаційного семінару за темою: «Практичні аспекти  функціонування та актуалізації систем менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП) згідно з вимогами  міжнародного   стандарту  ISO 22000:2018»

June 19, 2019

Виїзні заняття першого кварталу 2019 року

Науково-педагогічний колектив кафедри харчових технологій та інженерії протягом першого кварталу 2019 року провів  шість виїзних навчально-консультаційних семінарів для спеціалістів і фахівців провідних харчових підприємств м. Одеса:

- ПрАТ «ВО Одеський консервний завод» - 2 семінари

- ПрАТ «Одесавинпром» - 2 семінари

- ТОВ «Одеський хліб» - 1 семінар

- ПрАТ «Одеський коньячний завод» - 1 семінар

April 07, 2019

З 8 квітня до 26 квітня 2019 р. відбулися  курси підвищення кваліфікації 
Мікробіологів, завідувачів мікробіологічних лабораторій харчових підприємств.
 

УВАГА!

До графіку проведення курсів підвищення кваліфікації у І півріччі 2019 року внесено наступні зміни:  

- термін проведення занять для спеціалістів хіміко-технічного контролю підприємств виноробної та пивоварної галузей перенесено на 10.06 – 21.06.2019 р.

-  термін проведення семінару-тренінгу для спеціалістів та фахівців з питань внутрішнього аудиту функціонування систем менеджменту якості і безпечності ХП перенесено на 03.06-07.06.2019 р.

з 24 по 28 вересня поточного року у інстітуті проведені короткотермінові курси підвищення кваліфікації тривалістю  40  навчальних годин для спеціалістів хіміко-технічного та мікробіологічного контролю виробництва фасованих мінеральних і питних вод і напоїв на їх основі

В період з 09.07 по 14.07.2018 відбулося короткотермінове підвищення кваліфікації для спеціалістів лабораторій і технологічних служб олійно-жирових підприємств за темою: «Нормативно-правове регулювання діяльності харчових підприємств. Наукове обґрунтування розробки  олійно-жирових продуктів і сучасні інструментальні методи їх дослідження»

February 06, 2018

Актуальні зміни у нормативній базі

    В теперішній час дуже активно оновлюється нормативна база не тільки національних, а й міжнародних стандартів. 
      Одним з найважливіших напрямів є розробка  нових стандартів на системи менеджменту. Мета розробки нових версій -  зблизити методології розробки та  функціонування систем менеджменту якості і безпечності харчових продуктів і послуг  та систем екологічного менеджменту, полегшення впровадження  інтегрованих систем менеджменту. В зв'язку з введенням нової версії стандарту на системи менеджменту якості продукції та послуг ISO 9001:2015  переглянуто стандарт 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних  і калібрувальних лабораторій».     
      Затверджено  нову версію  ISO/DIS 22000:2017 «Система менеджменту безпечності  харчових продуктів. Вимоги до любої організації  в харчовому ланцюзі».
        Для того, щоб заздалегідь підготувати спеціалістів харчових підприємств до реалізації вимог нових стандартів і включити відповідні теми до  занять, викладачі нашого інституту підготували переклади  фінальних проектів   ISO/IEC/FDIS 17025:2017  i  ISO/DIS 22000:2017 а також коментари до  ISO/DIS 22000:2017.
       Пропонуємо їх до Вашої уваги.

January 24, 2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

У грудні 2017 року викладачі кафедри харчових технологій та інженерії інституту видали навчальний посібник
«Мікробіологічний контроль консервного виробництва»
Автори:  Л.О.Стоянова,  К.Ю.Іващенко, І.П.Персіанова, Л.М.Герасименко

November 04, 2017

Курси з підвищення кваліфікації в Уманському Національному університеті садівництва

23.10.17 – 04.11.17 Кафедра харчових технологій та інженерії  організувала  курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Уманського національного університету садівництва. До програми  курсів включені теми з питань  інноваційних технологій та обладнання для харчових виробництв, поточного стану нормативно-законодавчої бази функціонування харчових підприємств, методології розробки та впровадження на підприємствах систем менеджменту якості і безпечності харчових продуктів згідно з новими міжнародними стандартами. Заняття проводили безпосередньо на базі УНУС з залученням до викладання професорсько-викладацького складу ОІПДО НУХТ та УНУС.

October 30, 2017

Навчально-консультаційні семінари для працівників ТОВ «Одеський коровай»

У жовтні 2017 р. кафедрою харчових технологій та інженерії проведені цільові виїзні навчально-консультаційні семінари для працівників ТОВ «Одеський коровай» за темами:

 а) Актуалізація системи менеджменту якості продукції до вимог нової редакції ДСТУ ІSO 9001: 2015» -  з 11 по 13 жовтня 2017.

б) «Практичні аспекти реалізації у виробництві вимог Технічного Регламенту «Щодо деяких товарів, які фасують за масою та об`ємом у готову упаковку» -    з 25 по 27 жовтня 2017.

У семінарах прийняли участь як інженерні спеціалісти, так і оператори технологічних цехів для засвоєння практичних навичок з виконання вимог документованих процедур систем менеджменту якості і безпечності продукції, яку виробляє підприємство

July 31, 2017

Опублікований ПРЕС-РЕЛІЗ СЕМІНАРУ

«Інноваційні технології та сучасні інструментальні методи дослідження олійно-жирової продукції. Зміни у нормативно-правовому регулюванні діяльності харчових підприємств».
З 10 по 15 липня поточного року в інституті проведений навчально-консультаційний семінар для спеціалістів технологічних служб і випробувальних лабораторій олійно-екстракційних і олійно-жирових підприємств України.

July 15, 2017

Курси з підвищення кваліфікації

З 10 по 15 липня на базі кафедри харчових технологій та інженерії ДЗО «ОІПДО» НУХТ були проведені курси з підвищення кваліфікації для спеціалістів підприємств олійно-жирової промисловості

Please reload

Inf_list2020.JPG
PANO_20190708_121817-1.jpg
План ОЖП.JPG
pxbNSCIkObI.jpg
IMG_0008.JPG
20190606_125540.jpg
IMG_20190408_142513.jpg
IMG_20190424_090205.jpg
IMG-7bc4b4c841b8e96f4e6741d78f2bbd78-V.j
PANO_20190408_142530.jpg
График_2019_отрезок.jpg
КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

65006, Одеса, Україна

​вул. Балківська, 54

ДЗО "ОІПДО" НУХТ

​Тел/Факс: (0482) 39-02-76

                   

Адреса електроної пошти:

oipdo@eurocom.od.ua

​Гуртожиток:

Тел.:(0482) 39-02-77

график.JPG