КАФЕДРА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ та ІНЖЕНЕРІЇ

Очолює кафедру к.т.н., с.н.с. Стоянова Людмила Олександрівна.

 

Кафедра функціонує з 1970 року. Напрями діяльності кафедри – підвищення кваліфікації фахівців інженерно-технологічних служб підприємств консервної, кондитерської, виноробної, олійно-жирової, безалкогольної галузей, виноградарських господарств, спеціалістів хіміко-бактеріологічних лабораторій підприємств централізованого водопостачання.

Напрями діяльності

Підвищення кваліфікації на кафедрі здійснюється за такими напрямами та спеціальностями:

Слід відзначити, що ДЗО "ОІПДО" НУХТ − єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 05170102 – «Технології жирів і жирозамінників», а також успішно проводить курси підвищення  кваліфікації для спеціалістів хіміко-бактеріологічних лабораторій підприємств централізованого  водозабезпечення населення.

 

Консультаційна допомога

Фахівці кафедри надають консультаційну допомогу у вирішенні технологічних проблем, засвоєнні нових методів контролювання показників якості та безпечності сільськогосподарської сировини та харчових продуктів.

 

У 2013-2014рр. фахівцям підприємств харчової промисловості надано 44 консультації  з порядку організації виробництва нових видів харчових продуктів, легалізації нових рецептур, розробки нової нормативної та технологічної документації, режимів та методів стерилізації, причин псування продукції, з питань нормування сировини та матеріалів, використання харчових добавок у виробництві слабоалкогольних напоїв, методичних вказівок щодо організації та проведення контролю за залишковим вмістом пестицидів у соковій продукції, правил маркування імпортованих консервів, щодо використання хімічних консервантів, зниження втрат сировини при виробництві, вибору сортів сировини, методик визначення показників якості та безпечності, використання глюкозно-фруктозних сиропів, порядку сертифікації продукції, екомаркування, про вимоги  до органічних продуктів тощо.

Також консультаційна допомога надавалася спеціалістам з інших країн: Білорусії, Грузії (м. Горі), Росії (м. Оренбург, м. Ставрополь, м. Борисовка та інші).

Колектив кафедри готовий ділитися зі спеціалістами харчових підприємств своїми знаннями, для чого запрошуємо на наші курси та семінари.

 

Професорсько-викладацький склад

Фактично заняття на кафедрі харчових технологій, інженерії та агрономії проводять 13 викладачів, 10 викладачів мають наукові ступені, у т.ч. 5 − докторів наук і  5 − кандидатів наук.

 

Робота викладачів кафедри складається з навчальної, методичної, наукової і організаційної роботи, а також вивчення та пропаганди передового досвіду підприємств харчової та переробної промисловості, сільського господарства. Важливу роль займає вдосконалення педагогічної майстерності викладачів і поліпшення навчального процесу, встановлення творчих зв’язків з науково-дослідними установами та підприємствами. З метою поліпшення якості навчання постійно поповнюється фонд спеціальної літератури, нових національних та міжнародних стандартів, нормативно-законодавчих документів і відеоматеріалів.

 

До проведення занять кафедра залучає, крім викладачів інституту, провідних фахівців органів державної влади, науково-дослідних установ, ВНЗ та передових підприємств, які, крім аудиторних, проводять практичні заняття на виробництві для ознайомлення з найсучаснішими технологіями та технічним оснащенням. На заняття також запрошуються представники компаній з інформацією про найсучасніші вітчизняні та закордонні лабораторні прилади та технологічне обладнання.

 

Під час занять викладачі надають консультаційну допомогу, допомагають у вирішенні конкретних виробничих проблем.

 

Викладання та практичні заняття як на базі інституту, так і в інших установах, на підприємствах за договорами про творчу співпрацю здійснюють:

 

1. Стоянова Людмила Олександрівна – завідувач кафедри харчових технологій, інженерії та агрономії ДЗО "ОІПДО" НУХТ, кандидат технічних наук, 1983р., с.н.с., 1989р. Викладач циклу дисциплін щодо стандартизації, систем менеджменту якості, безпечності продукції, безпеки довкілля; технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів.

 

Підвищувала кваліфікацію у ВП НУБіП «НДПІ стандартизації та технології органічної і екобезпечної продукції» за темою «Виробництво органічної продукції» у 2012р.

 

2. Камінер Віталій Олександрович – завідувач лабораторії технохімічного контролю ДЗО "ОІПДО" НУХТ. Викладач дисциплін «Технохімічний контроль олійно-жирового виробництва», «Технохімічний контроль виноробного виробництва», «Технохімічний контроль консервного виробництва».

 

Підвищував кваліфікацію у 2012р. на семінарі ДЗО "ОІПДО" НУХТ за темою: «Використання сучасних технологій та організація якісного контролювання виробничого процесу – гарантія безпечності та конкурентоспроможності продуктів».

 

3. Левицький Анатолій Павлович – заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут стоматології НАМНУ», доктор біологічних  наук за спеціальністю біохімія, 1974р., професор (Одеський селекційний інститут, член-кор. (Одеська біотехнологія). Керівник наукових проектів, автор численних монографій та наукових праць. Викладач дисципліни «Біохімія жирів рослинного та тваринного походження».

 

4. Нікіпелова Олена Михайлівна – керівник державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих лікувальних засобів УкрНДІ медичної реабілітації та курортології, доктор хімічних наук за спеціальністю колоїдна хімія, 2011р., с.н.с. Викладач дисципліни «Технології та ХТК безалкогольного виробництва».

 

Підвищувала кваліфікацію у 2012р. на семінарі «Законодавчі, технологічні та технічні  вимоги до організації виробництва  фасованих вод та напоїв» у ДЗО "ОІПДО" НУХТ.

 

5. Мокієнко Андрій Вікторович – провідний науковий співробітник УкрНДІ медичної реабілітації та курортології, доктор медичних наук за спеціальністю «Гігієна та профпатологія». Викладач дисциплін «Гігієна питного водопостачання», «Гігієна мінеральних вод», «Технології водопідготовки та знезаражування питної води».

 

Підвищував кваліфікацію у 2012р. на науково-практичному семінарі «Законодавчі, технологічні та технічні вимоги до організації виробництва фасованих  вод і напоїв» в УкрНДІ медичної реабілітації та курортології.

 

6. Пилипенко Людмила Миколаївна – професор кафедри біохімії та мікробіології Одеської Національної академії харчових технологій, доктор технічних наук, заслужений діяч науки та техніки; автор численних підручників і методичних посібників. Викладач дисципліни «Мікробіологія консервного виробництва».

 

7. Петренко  Наталія Федорівна – завідувач лабораторії гігієни та екології води  ДП «Український НДІ медицини транспорту», доктор біологічних наук за спеціальністю гігієна та професійна патологія, 2012р., с.н.с. Викладач дисципліни «Гігієна водопостачання, контроль стічних вод».

 

8. Вареник Борис Федорович – завідувач відділом національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Селекційно-генетичного  інституту, кандидат сільськогосподарських  наук, с.н.с., доцент; докторант.

 

Викладач дисципліни «Сировина  для  виробництва рослинних олій».

 

9. Ніколенко Світлана Іванівна – с.н.с. УкрНДІ медичної реабілітації та курортології, кандидат біологічних  наук за спеціальністю курортологія  і фізіотерапія, 1983р.  Викладач дисциплін «Мікробіологія води. Санітарно-мікробіологічний контроль безалкогольного виробництва», «Мікробіологія води. Санітарно-біологічний  контроль питного водопостачання».

 

Підвищувала кваліфікацію у 2012р. на семінарі «Законодавчі, технологічні та технічні  вимоги до організації виробництва  фасованих вод та напоїв» у ДЗО "ОІПДО" НУХТ.

 

10. Ткаченко Дмитро  Павлович – заступник директора ПрАТ «Одеський завод шампанських вин», кандидат технічних наук за спеціальністю «Технологія цукристих  речовин  та продуктів бродіння», 2005р. Викладач дисципліни «Технології продуктів бродіння і виноробства».

 

Підвищував кваліфікацію у 2012р. на Міжнародному форумі виноробів і енологів.

 

11. Поліщук Анатолій Аркадійович – начальник хіміко-бактеріологічної лабораторії  ТОВ «ІНФОКС», кандидат хімічних наук за спеціальністю органічна хімія. Викладач дисципліни «Хіміко-технічний контроль питного водопостачання».

 

Підвищував кваліфікацію в 2012р. на курсах підвищення кваліфікації для завідувачів хімбаклабораторій водоканалів в ДЗО "ОІПДО" НУХТ. Університет Женеви, міжнародна  школа-семінар «Water related  issues in the Odessa region – Danube Delta» (2012р.).

 

12. Зайцева Лариса Сергіївна – директор ТДВ «Одеський завод мінеральної води «Куяльник». Викладач дисциплін «Технологія фасованих  питних і мінеральних вод безалкогольних напоїв», «Водопідготовка харчових виробництв».

 

Підвищувала кваліфікацію у 2012р. на науково-практичному семінарі «Законодавчі, технологічні та технічні вимоги до організації виробництва фасованих  вод і напоїв» в УкрНДІ медичної реабілітації та курортології.

 

Категорії слухачів

 

 • Директори підприємств;

 • технічні  директори, головні інженери;

 • головні технологи; технологи;

 • завідувачі лабораторій;

 • начальники цехів та цехові технологи;

 • інженери і лаборанти хіміко-технічного та мікробіологічного контролю виробництва;

 • змінні інженери;

 • спеціалісти з питань охорони праці та техніки безпеки;

 • фахівці водопровідно-каналізаційних господарств.

 

Тематика занять

 

До програми занять включаються такі теми:

 

 • Нові технології і нові види консервованих продуктів, мінеральних вод та безалкогольних напоїв. Правила постановки нових видів продукції на виробництво. Новий стандарт щодо правил маркування харчових продуктів.

 • Порядок розробки, узгодження, затвердження, реєстрації нормативних та технологічних документів.

 • Нові нормативні, нормативно-правові та методичні документи щодо вимог до випробувальних лабораторій, їх атестації та сертифікації продукції, правил функціонування мікробіологічних лабораторій.

 • Асептичне консервування: технології, обладнання, особливості схеми контролю виробництва напівфабрикатів та продуктів, консервованих асептичним способом.

 • Особливості технологій виробництва консервів у тарі типу «твіст-офф», тарі з комбінованих матеріалів.

 • Технологічні розрахунки при розробці рецептур, рецептурних закладок, встановленні норм витрат сировини, визначенні виходу продукції.

 • Сучасні технології виробництва пюре та соків; обладнання для їх реалізації, класифікація соків і напоїв.

 • Продукти спеціального призначення: консервовані продукти для дитячого харчування, продукти лікувального, дієтичного, функціонального призначення, імуномоделюючі продукти.

 • Напої функціональної дії (оздоровчі, спортивні, енергетичні тощо).

 • Харчові добавки: класифікація, правила вибору та використання, організації та документи, які регламентують їх використання.

 • Нові національні та міжнародні стандарти та досвід впровадження систем управління якістю та безпечністю продукції: системи управління якістю продукції на принципах ІSO 9000, системи управління безпечністю харчових продуктів на основі аналізу ризиків та критичних точок контролю (НАССР); системи менеджменту навколишнього середовища згідно з ІSO 14000; системи управління професійною безпекою і здоров’ям згідно з ДСТУ 18000; інтегровані системи.

 • Генна інженерія: виведення трансгенних сортів, система контролю їх безпечності, порядок маркування.

 • Порядок організації хіміко-технічного та мікробіологічного контролю виробництва. Новітні методи контролювання показників.

 • Новітні технології водопідготовки та знезараження питної води, сучасні методи дослідження показників якості води.

 • Сучасне законодавство з питань охорони праці.

 

Теми занять для завідувачів хіміко-бактеріологічних лабораторій водоканалів:

 

 • вимоги законодавчих та нормативних документів до якості та безпечності питної води. Стан впровадження в комунальних підприємствах вимог ДСанПіН 2.2.4.-171-10.

 • Особливості хімічного складу та мікробіологічного стану води поверхневих та підземних джерел водопостачання. Вимоги, задачі і проблеми при впровадженні ДСТУ 4808.2007.

 • Інноваційні технології та обладнання для водопідготовки, знезараження води.

 • Токсикологія питної води. Методи визначення вмісту токсичних домішок. Біотестування для визначення гострої та хронічної токсичності.

 • Альтернативні варіанти забезпечення населення питною водою. Ознайомлення з бюветними системами м. Одеса.

 • Вимоги до стічних вод. Порядок і методи дослідження. Ознайомлення зі станцією біологічної очистки стічних вод.

 • Оновлення національної нормативної бази на методи контролювання води.

 • Сучасні експресні інструментальні методи дослідження води для оперативного контролю процесу водопідготовки.

 • Задачі та організація виробничого контролю в лабораторіях підприємств централізованого водопостачання.

 • Вимоги до випробувальних лабораторій, порядок атестації.

 • Прекурсори: законодавча база, порядок отримання дозвільних документів на роботу з прекурсорами.

 

Навчальна діяльність

На заняттях викладачі знайомлять з сучасними технологіями, обладнанням, новими законодавчими, нормативно-правовими документами щодо сучасних вимог у сфері організації виробництва, сертифікації продукції, атестації виробництва та випробувальних лабораторій та інше. Крім того, слухачам надається інформація щодо нових стандартів на методи контролювання показників якості та безпечності продукції, допомога у засвоєнні цих методів, проводиться ознайомлення зі стандартами та основними правилами впровадження систем управління якістю та безпечністю продукції.

 

Регулярно оновлюються  фонди стандартів, технологічних інструкцій, збірники технологічних та нормативних документів, державні санітарні правила, інструкції та чинні методичні рекомендації щодо здійснення контролю виробництва на підприємствах, розробки та впровадження систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів, менеджменту довкілля, охорони та гігієни праці.

 

Пропонується навчання на дво- та тритижневих курсах підвищення кваліфікації, у тому числі виїзних курсах підвищення кваліфікації за замовленнями підприємств. По закінченні курсів слухачі отримують посвідчення встановленого зразка за результатами іспитів.

 

Також проводяться цільові навчально-консультаційні та науково-практичні семінари тривалістю від 1 до 5 днів. Для учасників семінарів організуються екскурсії на передові підприємства м. Одеси та області.

 

Форма занять на курсах і семінарах – очна, у т.ч. з відривом чи без відриву від виробництва.

 

Зокрема, пропонуються курси та навчально-консультаційні семінари для спеціалістів хіміко-технічного і мікробіологічного контролю виробництва на олійно-жирових підприємствах України.

 

Курси (тритижневі) для спеціалістів мікробіологічного контролю виробництва олійно-жирових продуктів.

 

Короткотермінова форма підвищення кваліфікації (48 годин) існує для спеціалістів хіміко-технічного контролю.

 

Спеціалісти хіміко-технічного та мікробіологічного контролю виноробних і безалкогольних підприємств підвищують кваліфікацію на дво- або тритижневих курсах, на яких більша частина − це лабораторні та практичні заняття  із засвоєння сучасних методів контролювання фізико-хімічних та мікробіологічних показників.

 

Для спеціалістів технологічних служб, крім двотижневих курсів, проводяться навчально-консультаційні семінари тривалістю від 24 до 40 годин (3-5-денні), на яких викладаються  теми щодо інноваційних технологій, нових видів продукції, змін в нормативно-законодавчій базі функціонування підприємств тощо.

 

Заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях, оснащених сучасними технічними засобами – ПК, мультимедійним проектором, графопроектором, відеомагнітофоном. В аудиторіях організовано експозицію продукції вітчизняних та закордонних виробників, представлені каталоги та рекламні матеріали виробників обладнання, тари, харчових інгредієнтів.

 

Для активізації навчального процесу, покращання засвоєння матеріалу в навчальному процесі використовуються наочні посібники – комп’ютерні презентації, відеофільми, кодоматеріали, методичні розробки, які постійно доповнюються і оновлюються.

 

Слід відзначити, що ДЗО "ОІПДО" НУХТ − єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 05170102 – «Технології жирів і жирозамінників», а також успішно проводить курси підвищення  кваліфікації для спеціалістів хіміко-бактеріологічних лабораторій підприємств централізованого  водозабезпечення населення.

 

 

Науково-практичні семінари

В рамках договорів про творчу співпрацю проводяться науково-практичні семінари: для спеціалістів консервної галузі сумісно з ВП НУБіП України «НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції», для фахівців безалкогольної галузі на базі УкрНДІ медичної реабілітації та курортології, спеціалісти виноградарсько-виноробної галузі (технологи, спеціалісти виробничих випробувальних лабораторій виноробних підприємств, агрономи-виноградарі) мають змогу приймати участь у сумісних з ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» міжнародних науково-практичних семінарах для отримання за короткий термін навчання якомога більшого обсягу інформації якнайширшого спектру.

 

До участі в семінарах залучаються представники вітчизняних та закордонних фірм (італійські, французькі, німецькі, ізраїльські та інші). Так, наприклад, у науково-практичних семінарах для керівників та провідних фахівців консервних підприємств участь приймали представники ВП НУБіП «НДПІ стандартизації технологій екобезпечної та органічної продукції», Одеської міської ветеринарно-фітолабораторії, Каховського механічного заводу, фірми «Консервпромсервіс», НВФ «Агрофермтехнік», НВП «Текмаш», інжинірингової фірми «ITS ODESSA», фірми «Сінгента», ПП «Славія», фірми «Азеліс», ТОВ «Салган Уайт Кеп Україна», компанії «А-Профі», компанії «OP «PANNINI»» та «STARCH INTERNATIONAL» та інші.

Для учасників семінарів організуються екскурсії на передові підприємства, кожний з учасників отримує пакет паперових і електронних версій інформаційних матеріалів.

 

 

Дозвілля

Співробітниками кафедри може бути організовано оглядову історичну екскурсію по Одесі, а також інші культурні заходи за бажанням слухачів.

 

Виїзні заняття першого кварталу 2019 року

 

Науково-педагогічний колектив кафедри харчових технологій та інженерії протягом першого кварталу 2019 року провів  шість виїзних навчально-консультаційних семінарів для спеціалістів і фахівців провідних харчових підприємств м. Одеса:

- ПрАТ «ВО Одеський консервний завод» - 2 семінари

- ПрАТ «Одесавинпром» - 2 семінари

- ТОВ «Одеський хліб» - 1 семінар

- ПрАТ «Одеський коньячний завод» - 1 семінар

          На семінарах розглядали питання щодо практичної реалізації вимог нових національних нормативно-правових актів та нових версій міжнародних стандартів.

              Зокрема, обговорювали, які зміни підприємства повинні внести до маркування своєї продукції згідно з вимогами «Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»,  а також до законів «Про основні принципи та вимоги до безпечності та деяких показників якості харчових продуктів»  та «Про обіг алкогольних напоїв» в частині маркування.

             На всіх одеських підприємствах функціонують і, на більшості підприємств, сертифіковані системи менеджменту безпечності та якості харчових продуктів (СМЯ і БХП).  З 2015 по 2018 рік розроблені та прийняті нові версії міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 22000:2018,  які містять багато нововведень щодо методології розробки і функціонування СМЯ і БХП, розширення сфери дії тощо. На семінарах розглядали практичні аспекти актуалізації діючих СМЯ і БХП до вимог нових версій міжнародних стандартів.

            Третій  напрям занять – це  вибір форми узаконення діяльності виробничих випробувальних лабораторій, а саме – розглядали  вимоги нової версії міжнародного  стандарту   ISO 17025:2017 та доступність акредитації згідно з його вимогами, а також доцільність підтвердження технічної компетентності за ДСТУ  ISO 10012:2005 чи оцінювання вимірювальних можливостей за СОУ 74.9- 02568182- 004:2016.

            Загальна кількість слухачів на цих семінарах склала    153   осіб.