Інформаційні листи

Запрошуємо на навчання у І півріччі 2020 року

До уваги підприємств та організацій,

в яких впроваджена та сертифікована система управління
безпечністю харчових продуктів  за вимогами

ISO 22000 : 2005 (ДСТУ ISO 22000 : 2007)

 

В період 2015 по 2019 рік переглянуті та  оновлені усі міжнародні стандарти щодо розробки та функціонування систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів (СУЯіБХП), екологічного менеджменту тощо.

Протягом перехідного періоду (в більшості випадків це до кінця 2020 року) організації повинні актуалізувати СУЯ і БХП до вимог нових стандартів. Складність цього процесу у тому, що більшість цих стандартів введена у чинність в Україні методом підтвердження (методом обладнання), тобто на мові оригіналу (англійський).

На семінарі-тренінгу, запланованому в інституті  з 01.06. по 05.06.2020 року, ми надамо інформацію щодо вимог нових стандартів і проведемо практичні заняття з доопрацювання та розробки нових документованих процедур СУЯ і БХП з використанням  наших  авторських перекладів нових стандартів, а саме:

  • побудова контексту організації та інтегрування систем до бізнес-процесів  - за                    ISO/IEC 31000 : 2018;

  • ідентифікація, аналіз, оцінювання ризиків і впровадження ризик-менеджменту СУЯ і БХП - за ISO/IEC 31000 : 2018 та IEC 31010 : 2019;

  • розробка та удосконалення програм-передумов - за серією технічних специфікацій            ISO/TS 22002, ч. 1-6;

  • удосконалення політики, цілей, визначення лідерства та комунікаційних зв'язків, розробка операційних програм  управління та НАССР-планів - за ДСТУ ISO 9001 : 2015 та                      ISO 22000 : 2018 (ДСТУ ISO 22000 : 2019);

  • проведення внутрішніх аудитів та оновлення (удосконалення) СУЯ і БХП  за                    ISO 19011 : 2018;

  • ознайомлення з новою схемою міжнародної сертифікації для  отримання сертифікатів, які визнають усі країни  - за FSSC-Q 22000 : 2019;

  • удосконалення системи управління роботою випробувальних лабораторій  за                             ISO 17025: 2017 (ДСТУ, ISO/IEC 17025 : 2017).

У другій половині 2020 року спеціалісти інституту можуть провести виїзні цільові семінари за вказаними темами на умовах господарчих договорів.

За результатами навчання слухачі отримають свідоцтва державного  зразку. Крім того, усім слухачам будуть надані електронні версії авторських перекладів стандартів і презентації з прикладами практичної реалізації вимог нових міжнародних стандартів.

          Довідки за тел. (0482) 39 02 76, 067 921 95 20, 066 851 55 94.

  Сайт ДЗО «ОІПДО» НУХТ: oipdo.odessa.ua; електронна пошта інституту oipdo@eurocom.od.ua

 

Запрошення на навчання у 2019 року

ЗАПРОШЕННЯ   2018 року

Запрошуємо на навчання у І півріччі 2018 року