БІБЛІОГРАФІЯ

Професорсько-викладацький склад інституту  з метою підвищення кваліфікації фахівців підприємств АПК та осучаснення їх знань, окрім проведення курсів і семінарів, розробляє навчальні та практичні посібники.

 

 

Кафедра харчових технологій, інженерії та агрономії

Були видані посібники з питань мікробіології консервованих харчових продуктів, які придбані та використовуються у роботі спеціалістами консервних підприємств не тільки України, а й Росії, Білорусії, Молдови.

Посібники можуть бути відправлені поштою з накладним платежем.

1. Стоянова Л.О. Планування та проведення внутрішніх аудитів систем управління безпечністю та якістю харчових продуктів. -  Одеса: Внешрекламсервис, 2020. - 312с.

2. Персианова И.П., Герасименко Л.Н., Стоянова Л.А. Микробиология консервирования и микробиологический контроль консервного производства  / Под общ. ред. зав. кафедрой пищевых технологий, инженерии и агрономии ГУО  "ОИПДО НУПТ", к.т.н. Л.А. Стояновой. -  Одесса: Внешрекламсервис, 2010. - 312с.

3. Персианова И.П., Герасименко Л.Н., Стоянова Л.А. Збірник методичних вказівок щодо виконання лабораторних робіт із засвоєння методик контролювання мікробіологічних показників у консервному виробництві   / Под общ. ред. зав. кафедрой пищевых технологий, инженерии и агрономии ГУО       "ОИПДО НУПТ", к.т.н. Л.А. Стояновой. – Одесса: Пальмира, 2011. - 253с.

Методичні рекомендації:

Методичні рекомендації з підготовки та проведення лекційних занять  із застосуванням технічних засобів навчання в закладах післядипломної освіти/ ДЗО «ОІПДО НУХТ»; укладач: І.В. Кравець . – Одеса, 2014. – 24с.

 

Кафедра ринкової економіки

Монографія:

1. Потьомкін Л.М. Эффективность функционирования пищевых предприятий: мотивация персонала: Монографія. – Одеса: Видавництво «Пальміра», 2011. – 17,2 д.а.

Підручник:

1. Хромов О.П. Логістика: Підручник. – ОНЕУ, 2012. – 14,0 д.а.

Статті:

1. Шешеловський М.І. Трансформаційні форми суспільного виробництва в Україні. - Частина 1: Гіпотези розвитку трансформаційних форм суспільного виробництва. – Одеса: ОНАХТ, 2011. – 0,25 д.а.

2. Потьомкін Л.М. Управління персоналом: теорія, методологія, практика. – Вестник Донецкого Национального университета. - Спец. выпуск, 2012.

3. Потьомкін Л.М. Методологія дослідження ефективності промислового виробництва. – Вісник Хмельницького  Національного університету. – Т.1, № 5, 2013.

 

4. Шешеловський М.І. Продовольственная проблема в современных условиях: Матеріали науково-практичної конференції. – Одеса: ОНАХТ, 2014.

5. Потьомкін Л.М. Personnel management motivation of industrial enterprise: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи трансформації валютно-фінансової системи». – Київ: Фенікс, 2014.

Методичні рекомендації:

1. Організація торгів на агробіржі: для слухачів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій / ДЗО «ОІПДО НУХТ»; укладачі: О.П. Хромов, М.І. Шешеловський. – Одеса, 2005. – 20с.

 

 

Одеса, Україна

​вул. Балківська, 54

​Телефон/факс:

(0482) 39-02-76

​    

Подробности также можно получить, заполнив эту форму:

Чудово. Повідомлення отримано