ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Державний заклад освіти "Одеський інститут післядипломної освіти" Національного університету харчових технологій є правонаступником Одеської філії інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Міністерства харчової промисловості УРСР, створеного у 1969р. наказом Міністерства харчової промисловості УРСР від 25.08.1969р. № 339.

 

У 2000 році згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів УРСР філію було передано зі сфери управління Міністерства аграрної політики до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Наказом МОН України № 746 від 16.11.2001р.  на базі Одеської філії Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості був створений ІПДО як структурний підрозділ Українського державного університету харчових технологій, а наказом  по університету № 120 від 21.11.2001р.  інституту була присвоєна назва «Одеський Інститут післядипломної освіти Українського державного університету харчових технологій».

 

У 2002р. Указом Президента України від 19.03.2002р. № 266/2002 університету надано статус національного і затверджено назву «Національний університет харчових технологій» (НУХТ). Одеський інститут післядипломної освіти УДУХТ відповідно набув назву – ДЗО «Одеський інститут післядипломної освіти" НУХТ.

Ми на мапі
Структура ДЗО "ОІПДО" НУХТ

До складу Одеського інституту післядипломної освіти входять дві кафедри: кафедра ринкової економіки та кафедра харчових технологій та  інженерії.

Інститут має бібліотеку. Бібліотечний фонд налічує біля 13000 примірників науково-технічної літератури. Це підручники з техніки та технологій харчових виробництв, охорони праці, обчислювальної техніки, економічної, фінансової, кадрової діяльності, бухгалтерського обліку тощо, а також спеціальні періодичні видання.

Інститут має гуртожиток.