Науково-дослідна робота

hqEAZBhQ3nw
hqEAZBhQ3nw

1472740776_DSC_3638
1472740776_DSC_3638

6517harvard-students-graduation-6
6517harvard-students-graduation-6

hqEAZBhQ3nw
hqEAZBhQ3nw

1/3

Крім основної викладацької діяльності викладачі інституту співпрацюють з провідними науково-дослідними установами України та СНД, приймають участь у національних та міжнародних симпозіумах, науково-дослідних проектах, результати яких публікують в монографіях, посібниках, статтях у спеціальних фахових виданнях та матеріалах науково-практичних конференцій. При цьому  значна увага приділяється виконанню досліджень з розробки перспективних технологій, нових видів продукції,  які можуть бути запропоновані підприємствам для впровадження, що буде сприяти налагодженню більш ефективного співробітництва з підприємствами.

Потенціал наявних ресурсів для здійснення науково-дослідної діяльності складається з:

  • зв`язків з харчовими підприємствами різних галузей та їх погодження здійснити виробничі випробування результатів дослідної роботи;

  • досвіду науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу інституту.

Це створило сприятливі умови для наукових досліджень в галузях актуальних питань технології харчового виробництва, технохімічного контролю якості харчових продуктів.

Кафедра харчових технологій та інженерії

 

Сумісно з проблемною науково-дослідною лабораторією НУХТ (м. Київ) кафедра  виконувала наукові проекти, які фінансувались з держбюджету. Результати досліджень пропонуються слухачам під час занять і деякі з них вже впроваджені у виробництво.

Для підвищення конкурентоспроможності продукції консервним підприємствам можуть бути запропоновані, для впровадження у виробництво, високоефективні розробки інституту. На кафедрі завершена НДР з відпрацювання технології комплексної переробки фруктової сировини. За результатами досліджень розроблена технологічна інструкція комплексної переробки вишень, слив, яблук з отриманням високоякісних натуральних соків з мінімальним вмістом зависів м’якоті та підвищеним вмістом поліфенолів і покращеними органолептичними характеристиками та гомогенізованих пюре з підвищеним вмістом пектину. При цьому знижується кількість відходів на 4-12% в порівнянні з традиційними технологіями. Розроблено також рецептури, технологічна інструкція та технічні умови на продукти функціонального призначення з фракцій, отриманих при комплексній переробці фруктів. Оздоровлюючі властивості цих продуктів підтверджені клінічними випробуваннями. Оскільки розроблені технології дають змогу отримати консервовані продукти, які відповідають сучасним вимогам здорового харчування, забезпечуючи при цьому мінімізацію втрат та відходів, доцільно впровадження їх на консервних підприємствах з виробництва соків.

Другий напрямок робіт кафедри, який викликає інтерес у фахівців та може бути рекомендований для впровадження, – це овочеві маринади, в яких з рецептур виключена оцтова кислота, а в якості підкислювачів використані висококислотні ягоди та фрукти і концентрований яблучний сік.

За останні роки на п’яти підприємствах України організовано виробництво соків, соусів, маринованих овочів, приправ, швидкозаморожених продуктів за документацією, розробленою колективом кафедри.

За замовленнями підприємств колектив кафедри надає допомогу у розробці нових технологій, нових видів консервованої різними методами продукції, розробляє нормативну та технологічну документацію, консультує фахівців підприємств.

Кафедра ринкової економіки

У 2012р. була захищена дисертація на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» на тему: «Економічні механізми мотивації персоналу харчових підприємств: теорія, методологія, практика», виконана на кафедрі.