Прес-реліз про освітянські заходи, проведені ДЗО «ОІПДО» НУХТ
в 1 півріччі 2021 року

 

      Нормативно-законодавча база, яка регулює діяльність харчових підприємств України, за останні роки поповнилась цілою низкою законів, національних стандартів  постанов тощо, які потребують від спеціалістів певних дій щодо актуалізації до вимог цих документів.

     Так, протягом 2019-2020 років в Україні розроблена методом ідентичного перекладу міжнародних стандартів серія національних стандартів щодо розроблення та/чи удосконалення систем керування(управління) безпечністю харчових продуктів. Стандарти вводяться у чинність з серпня-вересня 2021 року.

       Для надання допомоги спеціалістам харчових підприємств у розробленні та/чи удосконаленні СУЯ і БХП згідно вимог нових стандартів, інститут проводить відповідні навчальні заходи.  Зважаючи на карантинні обмеження та неможливість  проведення стаціонарних занять на базі інституту, у 1 півріччі 2021 року проведено 4 дистанційних тематичних навчальних семінари на Zoom-платформі з питань розроблення, впровадження, аудиту та актуалізації СУЯ і БХП до вимог ДСТУ ISO 22000:2019 та ДСТУ ISO 9001:2015. У роботі цих семінарів прийняли участь 335 спеціалістів харчових підприємств. Найбільшу активність виявила олійно-жирова галузь – 195фахівців, кондитерські та хлібопекарські підприємства – 108 представників і консервні заводи  – 47 спеціалістів.

      З 01.01.21 року введений у чинність в Україні новий стандарт ДСТУ EN ISO IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

    Для надання підприємствам консультативної допомоги в організації роботи випробувальних лабораторій в сучасних умовах з дотриманням вимог міжнародних і національних нормативно-правових документів протягом 1 півріччя 2021 року проведено 5 тижневих дистанційних навчальних семінарів для спеціалістів випробувальних лабораторій, в яких прийняли участь 165 працівників  (зав.лабораторій, хіміків, мікробіологів) харчових підприємств.

    У травні на 72-годинних курсах підвищили кваліфікацію 29 мікробіологів консервних, м’ясопереробних, олійно-жирових та хлібопекарських підприємств.

Протягом червня на 80-годинних курсах ПК  навчались 17 спеціалістів хіміко-бактеріологічних лабораторій підприємств централізованого водопостачання.

 

     «Практичні аспекти  функціонування та актуалізації систем менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП) згідно з вимогами  міжнародного   стандарту  ISO 22000:2018»

     У березні  2019 року для провідних спеціалістів ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»  був проведений виїзний навчально-консультаційний семінар за темою: «Практичні аспекти  функціонування та актуалізації систем менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП) згідно з вимогами  міжнародного   стандарту  ISO 22000:2018».

     В роботі семінару прийняли участь 32 працівника, включаючи  генерального директора, директорів трьох заводів комбінату, провідних фахівців  технологічних служб та випробувальних лабораторій, у т.ч. членів групи безпечності.

     До тематики занять включили  огляд  міжнародних  стандартів  у  сфері безпечності  харчових  продуктів,  які  стосуються  розробки  програм-передумов,  операційних  програм  управління  процесами,  НАССР-плану, проведення внутрішніх аудитів систем для їх удосконалення,  міжнародної сертифікації СМБХП.

     Детально розглянули вимоги нової версії міжнародного стандарту ISO 22000:2018 з метою розробки практичних заходів актуалізації СМБХП комбінату  у частині її інтеграції у бізнес-процеси, визначення контексту підприємства, розширення можливостей ризик-менеджменту, удосконалення  решти документованої інформації.

     Усі учасники семінару приймали активну участь у навчальному процесі. Особливо багато питань щодо актуалізації документації задавали генеральний директор і директори заводів.

     Усі учасники успішно склали залік і отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації з питань розробки та удосконалення  СМБХП.

     Задоволеність проведеними заняттями підтверджене листом-подякою керівництва комбінату.

 
IMG-70007df1a93d08f3874500c8037f9803-V.j
 

Курси хіміків консервних підприємств

     З 13 по 24 травня поточного року на курсах підвищення кваліфікації тривалістю 88 навчальних годин навчались хіміки консервних підприємств.    На заняттях розглянули основні положення нормативно-правової бази функціонування харчових підприємств і, у т.ч., виробничих випробувальних лабораторій. Зокрема, обговорювали поточний стан нормативних документів на методи контролю фізико-хімічних показників продукції,  порядок введення у чинність міжнародних і регіональних стандартів на заміну відмінених ГОСТів СРСР, передбачений новим Законом про стандартизацію.

Розглянули основні положення Закону про метрологію та метрологічну діяльність, включаючи вимоги до повірки та калібрування ТЗВ, застосування одиниць вимірювання, оцінки достовірності результатів досліджень тощо.

     Слухачам курсів читали лекції про теоретичні основи традиційних та інноваційних методів  дослідження фізико-хімічних показників, порядок валідації та верифікації методик, забезпечення метрологічної простежуваності  результатів.

     Зокрема, були детально розглянуті вимоги  нового міжнародного стандарту ISO/IEC 17025:2017, які введені у чинність в Україні розпорядженням НААУ, до випробувальних лабораторій, у т. ч. до розробки та впровадження документованих процедур з менеджменту якості виконання досліджень і управління невідповідностями. Оскільки законом про метрологію та стандартом  ISO/IEC 17025:2017 передбачена необхідність оцінювання невизначеності результатів вимірювань,  були проведені теоретичні заняття для розуміння сутності цього поняття та практичні роботи із засвоєння навичок розрахунку невизначеності при різних методах досліджень.

На лабораторних заняттях курсанти засвоювали методики визначення показників, необхідних у їх повсякденній практиці, викладачі пояснювали, на що звертати увагу для забезпечення достовірності результатів досліджень.

     На заняттях також розглядали питання про доцільність акредитації лабораторій за  ISO/IEC 17025:2017  чи оцінювання технічної компетентності за ДСТУ ISO 10012:2005.

     За результатами складання іспиту усі слухачі отримали свідоцтва державного зразку про підвищення кваліфікації за спеціальністю
«Хіміко-технічний контроль консервного виробництва»

IMG_0007.JPG
IMG_0006.JPG
 

Курси мікробіологів харчових підприємств

       З 08 по 26 квітня поточного року в інституті на курсах підвищення кваліфікації тривалістю 124 навчальних години навчались мікробіологи харчових виробництв. Різною була як географія, так і галузевий склад  - на курси приїхали  16 спеціалістів з різних регіонів України  з консервних, м’ясопереробних та кондитерських підприємств.

        Заняття на курсах проводили викладачі кафедри і провідні спеціалісти науково-дослідних установ відповідного профілю, які до того ж мають великий виробничий досвід .

         Слухачам курсів була надана інформація щодо нових нормативно-правових документів, які регламентують мікробіологічні показники харчових продуктів, гармонізовані з вимогами Євросоюзу, були розглянуті положення нових міжнародних стандартів, що встановлюють вимоги до випробувальних лабораторій взагалі (ISO/IEC 17025:2017) та,  зокрема, до мікробіологічних лабораторій (ЕА 04/10).
           На заняттях розглядали задачі м/б лабораторій і порядок санітарно-мікробіологічного контролю виробництв і готової продукції в залежності  від специфіки технологій різних категорій продуктів, потенційних збудників псування і харчових отруєнь.

          В групі навчалися як фахівці з певним досвідом роботи, так і новачки, тому більше половини навчального часу було присвячено лабораторним заняттям із засвоєння  практичних навичок і прийомів проведення мікробіологічних досліджень, вміння ідентифікації мікроорганізмів, оцінки результатів дослідів і прийняття рішень щодо  заходів при  виявленні невідповідностей.

         В екзаменаційних білетах питання були відпрацьовані таким чином, щоб  можна було оцінити знання та уміння приймати рішення кожного курсанта саме у тій сфері, в якій він працює. Усі фахівці успішно склали іспит і отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразку.  

20190425_123735.jpg
IMG_20190419_123028.jpg
IMG_20190419_122859.jpg
20190425_123447.jpg
 

Cемінар – тренінг з аудиту систем менеджменту

     Згідно з вимогами Закону про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів майже на всіх харчових підприємствах України впроваджені системи менеджменту безпечності харчових продуктів СМБХП), а на багатьох – інтегровані системи менеджменту якості та безпечності харчових продуктів (СМЯіБХП) згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 22000:2007. Наявність сертифікованої СМБХП є необхідною вимогою для виходу на міжнародний ринок.   

     Протягом 2015 – 2018 рр.  розроблені нові удосконалені версії міжнародних стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 і ДСТУ ISO 22000:2018 з уніфікованою методологією розробки документованих процедур та серія стандартів типу технічних специфікацій ISO TS 22002 на програми-передумови. Наразі перед підприємствами стоїть задача актуалізації і удосконалення СМЯіБХП згідно з вимогами нових версій стандартів та їх ресертифікації.

     Основним інструментом удосконалення є результати внутрішніх та зовнішніх аудитів СМ. У 2018р. розроблений і введений у чинність без перехідного періоду новий міжнародний стандарт щодо проведення внутрішніх і деяких зовнішніх аудитів ISO 19011:2018.

З 03 по 07 червня п.р. кафедра провела семінар-тренінг для спеціалістів груп безпечності і внутрішніх аудиторів: «Актуалізація та аудит систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів згідно з вимогами  ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 та ISO 19011:2018».

     На семінарі розглядали основні нововведення в стандартах на системи менеджменту якості та безпечності, порядок дій для актуалізації СМЯіБХП,

а також планування та проведення аудитів згідно з вимогами нової версії міжнародного стандарту  ISO 19011:2018. Учасники семінару, які мали деякий практичний досвід проведення аудитів досить продуктивно обговорювали  практичні аспекти застосування нових стандартів.

     По закінченні семінару, крім свідоцтв про короткотермінове підвищення кваліфікації, отримали електронні версії  авторських перекладів

усіх необхідних версій стандартів і електронних презентацій розглянутих тем.

20190606_125618.jpg
20190606_125641.jpg
20190606_125605.jpg
 

Курси ПК для спеціалістів підприємств централізованого водопостачання

     За останнє десятиріччя у інституту склалися досить плодотворні взаємовідношення з водоканалами – саме ці підприємства найбільш дисципліновані у виконанні законодавчих вимог щодо періодичності підвищення кваліфікації фахівців своїх випробувальних лабораторій. 

    Щорічно в нашому інституті на курсах навчаються від 80 до 100 спеціалістів хіміко-бактеріологічних лабораторій водоканалів. А враховуючи те, що з 2014 року інститут отримав ліцензію на ПК за спеціальністю «Технології питної води та водо підготовка харчових виробництв», до них долучилися фахівці  тих підрозділів харчових підприємств та електростанцій, які контролюють процеси водопідготовки та якості стічних і зворотніх вод.

От і в І півріччі  поточного року протягом квітня –червня на двотижневих курсах ПК  навчалися фахівці різних категорій хіміко-бактеріологічних лабораторій:

-лаборанти-мікробіологи;

-лаборанти-хіміки;

-інженери-мікробіологи;

-інженери-хіміки;

-завідувачі хіміко-бактеріологічних лабораторій.

    Всього пройшли навчання   63 спеціаліста.

    Заняття на курсах проводили провідні фахівці з питань водопідготовки і контролю процесів  та питної та стічних вод: завідувач центральної лабораторії ТОВ «Інфокс», канд.. хім. наук Поліщук А.А., завідувач лабораторії гігієни та безпечності води НДІ медицини транспорту, докт.біол.наук Петренко Н.Ф., керівник центра стандартизації Укр НДІ МР І К Коєва Х.О,  мікробіолог цього центру, канд.. біол. наук Ніколенко С.І. та ін.

    Розглядали зміни у нормативно-правових документах щодо вимог до питної та стічних вод, умов функціонування водоканалів та їхніх випробувальних лабораторій. Вивчали традиційні та інноваційні технології підготовки питної води та очищення стічних вод, порядок та традиційні та інноваційні методи контролю процесів водопідготовки та  якості поверхневих, питної та стічних вод.

    Лабораторні заняття проводили в добре облаштованих  акредитованих чи атестованих лабораторіях  Укр НДІ МР І К, НДІ медицини транспорту, філії ТОВ «Інфоксводоканал».

    Практичні заняття були присвячені питанням валідації аналітичних методик, оцінюванню невизначеності результатів хімічних і мікробіологічних досліджень.

    Слухачі усіх курсів успішно склали комплексні іспити і отримали посвідчення про підвищення кваліфікації у відповідній сфері діяльності.

IMG_0022.JPG
IMG_20190425_091122.jpg

ПРЕС-РЕЛІЗ СЕМІНАРУ

«Нормативно-правове регулювання діяльності харчових підприємств.

Інноваційні напрями розвитку технологій виробництва  олійно-жирових продуктів»

Протягом двох десятирічь інститут плідне співпрацює у сфері професійного розвитку спеціалістів олійно-жирової галузі з асоціацією «Укроліяпром», яка вже більше 20 років об’єднує більшість підприємств галузі і представляє їхні інтереси як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку.

Підприємства – члени асоціації постійно направляють своїх фахівців в інститут на курси підвищення кваліфікації. Склалася добра традиція проведення щорічних науково-практичних заходів з залученням у якості лекторів провідних спеціалістів галузі, науково-дослідних установ, виробників та постачальників сучасних приладів та засобів вимірювання.

На підтримку цієї традиції наш інститут спільно з  асоціацією «Укроліяпром» та УкрНДІ олій та жирів провів у період з  08 по 13 липня поточного року короткотермінове підвищення кваліфікації (КПК)  для завідувачів і фахівців виробничих випробувальних лабораторій, технологів і спеціалістів з якості та безпечності харчових продуктів олійно-екстракційних і олійно-жирових підприємств України. Навчально-тематичний план занять узгоджений  з керівництвом асоціації Укроліяпром,

 
PANO_20190708_121817-1.jpg
DSCN9833-1.jpg

На КПК навчалися  95 спеціалістів і фахівців  з 22 підприємств та організацій галузі. Категорії учасників - від заступників директорів та

спеціалістів з якості та безпечності, головних і цехових технологів і завідувачів лабораторій до фахівців хіміко-технічного і мікробіологічного контролю виробництва і готової продукції.

На заняттях  були розглянуті зміни у нормативно-правовій базі функціонування харчових підприємств, інформація про новітні види сировини для виробництва олій і олійно-жирових продуктів, наукові основи створення нових видів продуктів, у тому числі функціонального призначення та підвищення якості і подовження терміну придатності жировмісних продуктів, представлені сучасні інструментальні методи дослідження олійної сировини та готової продукції.

Зав. кафедри харчових технологій та інженерії ДЗО «ОІПДО» НУХТ  Стоянова Л.О. здійснила огляд основних положень чинного харчового законодавства, охарактеризувала нововведення у новій версії міжнародного стандарту ISO/ІЕС 17025:2017 щодо вимог до випробувальних лабораторій,  який діє в Україні з 2018 року, надала характеристику гармонізованої методології розробки систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів, на якій базуються нові версії міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 22000:2018 і окреслила основні заходи  для актуалізації функціонуючих СМЯ і БХП до вимог нових стандартів. Крім того, надала огляд нового стандарту ISO 19011:2018 щодо порядку проведення внутрішніх аудитів систем менеджменту.

На практичних заняттях для спеціалістів з якості та технологів розглянули конкретні заходи з  реалізації вимог Технічного регламенту на фасовані товари та нового «Закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» в частині маркування жировмісних продуктів, розрахунку поживної та енергетичної цінності тощо.

2.Лекция СТОЯНОВОЙ.jpg
3.Левицкий.jpg

Д.б.н., проф., ОНАХТ Левицький А. П. розповів про нові наукові розробки в області профілактики термоокислення жирів при виробництві та тепловій обробці жирових продуктів та способи коригування жирно кислотного складу при створенні нових жировмісних продуктів з покращеними біологічними властивостями   

Д.б.н. Макаренко О. А. (Одеський національний університет  ім.І.І. Мечникова) охарактеризувала процеси пероксидації жирів у олійно-жировому виробництві та їх антиоксидантний захист за рахунок використання природних біофлавоноїдів.

7.Макаренко-CROP.jpg
Ходаков.JPG

Ст.н.с. лабораторії біохімії НДІ стоматології НАМНУ Ходаков  І.В. розповів про сучасні інструментальні методи дослідження жирів, математичні моделі оцінки жирнокислотного складу продуктів і представив результати дослідження жировмісних продуктів вітчизняного ринку з метою виявлення наявності та ступеня фальсифікації  досліджених зразків.

Мазаева.jpg
Касьяненко_!!!.jpg

Молоді вчені УкрНДІОЖ (Харків) Мазаєва В.С. та Касьяненко Л.М. розповіли про роботу акредитованої за вимогами ISO 17025:2017  незалежної випробувальної лабораторії  інституту та перспективні наукові розробки технології епоксидування соняшникової олії для застосування її як альтернативних мастильних матеріалів та технології  виробництва фритюрних жирів для смаження.

Керівник напряму ТОВ «Сок-трейд» Машовець М. Д. та провідні спеціалісти компанії «Хімлаборреактив» Захарченко І.В., Нетеса Тарас, Павлущик Юлія  охарактеризували сучасні інструментальні, у тому числі  експресні, методи визначення основних показників олійної сировини і готової  продукції, їх приладове  оснащення, продемонстрували деякі прилади та інформаційні матеріали.

Захарченко и Нетесса.jpg
Павлищук.JPG

Спеціалісти лабораторії  біохімії Інституту    стоматології – зав. лабораторії Макаренко О. А. та ст. н. с. Ходаков І. В. провели лабораторні заняття для спеціалістів ХТК виробничих випробувальних лабораторій підприємств по хроматографічних і спектрометричних методах досліджень жировмісних продуктів. Представники ТОВ «Сок-трейд» і компанії «Хімлаборреактив» провели майстер класи роботи на приладах.

Машовец-2.jpg
Павлищук2.jpg
Полищук.JPG

Зав. лабораторії          ТОВ "Інфоксводоканал", к.х.н. Поліщук А.А. надав рекомендації       щодо підготовки документованих процедур, передбачених ISO17025:2017, практичного застосування процедур     валідації  аналітичних методик, верифікації  якості роботи лабораторії, забезпечення метрологічної простежуваності, провів практичні заняття з оцінювання невизначеності результатів досліджень,        передав слухачам методичні вказівки щодо виконання цих процедур.

     Кожний учасник семінару отримав електронну версію усіх матеріалів занять та деяких нормативно-правових документів.

 

     По закінченні занять та здачі заліку кожному учаснику було вручене свідоцтво державного зразку про короткотермінове підвищення кваліфікації.

Коллаж - DSCN9890-1.jpg